Marketingový špecialista

Požiadavky
 • správa sociálnych sietí FB a Instagramu
 • hľadanie nových príležitostí ako dostať značku do všeobecného povedomia
 • vytváranie pravidelných, originálnych príspevkov na FB a Instagrame
 • správa, tvorba kampaní a reklamy na sociálnych sieťach
 • monitorovanie reklamného trhu, nových trendov a príležitostí a ich využitie v prospech spoločnosti
 • príprava, koordinovanie a vyhodnocovanie on-line kampaní
 • dodržiavanie časového harmonogramu a plánu aktivít
 • proaktívny prístup
 • chuť neustále sa zlepšovať a vzdelávať sa
 • logické myslenie a spájanie si súvislostí
 • analytický a strategický talent
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • tvorba textov a správa sociálnych sietí
 • tvorba grafických vizuálov
 • publikácie na web
 • príprava grafických šablón
 • tvorba brandingu spoločnosti
 • tvorba newslettrov
 • vyhodnocovanie, tvorba a aktualizácia marketingovej stratégie spoločnosti
 • komunikácia so zamestnancami
 • vytváranie a spravovanie reklám
 • analýza dát a hľadanie príležitostí

Žiadosť o prijatie do zamestnania