KTO SME

Spoločnosť NELLY Consulting, s.r.o. vznikla za účelom toho, aby sme mohli vlastnoručne meniť budúcnosť a nasmerovať ju k lepším vyhliadkam. Chceli sme tvoriť, budovať, meniť, chrániť a nájsť ľuďom domov ich snov. A tak sme založili NELLY Consulting.

KVALITA

STAROSTLIVOSŤ

PROFESIONALITA

STABILNÉ POSTAVENIE

Spoločnosť NELLY Consulting si dokázala za roky svojho fungovania vybudovať stabilné postavenie na developerskom trhu. Máme za sebou množstvo úspešných rezidenčných projektov. V oblasti výstavy a predaja nehnuteľností tak disponujeme bohatými skúsenosťami, vďaka čomu sme schopní vytvárať nadčasové realizácie. Svoje schopnosti rozumne vkladáme do každej výstavby a spájame ekológiu s pohodlím.

V spoločnosti NELLY Consulting sa nebojíme odvážnych plánov – sme kreatívni, precízni a profesionálni.

KVALITA PRVORADÁ

Prvoradá je však kvalita našich projektov v spojení so spokojnosťou každého jedného klienta. Ponúkame nadštandard, ktorí ocenia nielen mladí či starší ľudia a rodiny, ale aj obchodní partneri a investori. Práve dlhodobé pozitívne vzťahy s našimi obchodnými partnermi sú pre nás pridanou hodnotou a potvrdením dobre vykonanej práce.

Veľký dôraz kladieme aj na životné prostredie. Vieme, že budúcnosť bude patriť našim deťom a je tak našou povinnosťou chrániť ju. K prírode teda pristupujeme šetrne a vždy sa snažíme nájsť najekologickejšie riešenia.