Fatrapark 3

Realizácia projektu prípravy výstavby  63 rodinných a rekreačných domov s celkovou výmerou 5 ha