VIAPARK

Pripravovaný projekt bytového domu v Ružomberku.